rveciana - franco-s-military-court-proceedings-victims-in-catalonia

Franco's military court proceedings victims in Catalonia

Open raw page in new tab

Divendres passat, la Generalitat de Catalunya va publicar la llista de víctimes dels Tribunals Militars franquistes.

La publicació ha tingut un gran impacte, doncs és la primera llista exhaustiva de víctimes a l’abast.

La llista ha estat publicada per l’Arxiu Nacional de Catalunya en un arxiu PDF(!) que en Marc Belzunces ha convertit en un pràctic arxiu CSV.

Veient les dades, havia de intentar fer alguna visualització, i aquest és el primer intent. Cada víctima és representada per un petit quadrat, acolorit segi¡ons el tipus de sentència rebuda per la víctima. Vermell és sentència de mort, verd són absolucions i similars (més informació en aquest article de Vilaweb).

Els codis de color són:

Hi ha moltes dades de procediments (més de 65.000), el que fa que les dades siguin molt interessant per la dificultat de la visualització i l’interès del públic per accedir-hi de manera senzilla.


Last Friday, the Catalan Government released the list with the victims of the military court proceedings during the Spanish Franco’s dictatorship.

This has made great impact in Catalonia, since it’s the first time that a complete list is available.

The data was published by The Catalan National Archive in a PDF(!) file and converted to a much more convenient CSV file by Marc Belzunces.

I had to visualize something, and this is the first try. Just a small square for each victim, coloured by the type of sentence. The red squares are dead sentences, while the green ones are “not guilty” or similar. Not guilty usually meant passing years in a post-war jail.

The color code is:

There are many proceedings (more than 65.000), so it’s an interesting dataset to visualize for its difficulty and people’s will to access to the data.

<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<style>
</style>
<body>
<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>

<script>
  var width = 960,
  height = 670;

  var canvas = d3.select("body")
    .append("canvas")
    .attr('height', height)
    .attr('width', width);
  var canvasZoom = d3.select("body")
    .append("canvas")
    .attr('height', 100)
    .attr('width', 100)
    .style("position", 'absolute')
    .style("top", 0)
    .style("left",0)
    .style("border-width",1)
    .style("border-style", "solid")
    .style("display", "None");
  var context = canvas.node().getContext("2d");
  var zoomContext = canvasZoom.node().getContext("2d");

  var detachedContainer = document.createElement("custom");
  var dataContainer = d3.select(detachedContainer);

  d3.csv("llista.csv", function(data){
    drawCustom(data);

  });

  function drawCustom(data) {
    var stackHeight = 220;

    var dataBinding = dataContainer.selectAll("custom.rect")
      .data(data, function(d) { return d; });
      

    dataBinding.enter()
      .append("custom")
      .classed("rect", true)
      .attr("x", function(d, i){return 3 + 3*Math.floor(i/stackHeight);})
      .attr("y", function(d, i){return 3 + 3*(i%stackHeight);})
      .attr("size", 2)
      .attr("fillStyle", function(d){ 
        if(d['Pena']==='Absolt'){return "#7f7";} 
        else if(d['Pena']==='Dotze anys i un dia de reclusió temporal'){return "#eded07";}
        else if(d['Pena']==='Llibertat'){return "#8f8";}
        else if(d['Pena']==='Sobreseïment'){return "#afa";}
        else if(d['Pena']==='Sense declaració de responsabilitats'){return "#cac";}
        else if(d['Pena']==='Mort'){return "#f00";}
        else if(d['Pena']==='Vint anys de reclusió temporal'){return "#d18400";}
        else if(d['Pena']==='Reclusió perpètua'){return "#d15a00";}
        else if(d['Pena']==='Quinze anys de reclusió temporal'){return "#d1aa00";}
        else if(d['Pena']==='Arxiu'){return "#afa";}
        else if(d['Pena']==='Sis anys i un dia de presó major'){return "#d1c600";}
        else if(d['Pena']==='Trenta anys de reclusió major'){return "#d16500";}
        else if(d['Pena']==='Pena de multa'){return "#b8d100";}
        else if(d['Pena']==='Sis mesos i un dia de presó menor'){return "#cad100";}
        else if(d['Pena']==='Dotze anys i un dia de reclusió menor'){return "#eded07";}
        else if(d['Pena']==='Vint anys de reclusió major'){return "#d17600";}
        else if(d['Pena']==='Dotze anys de presó major'){return "#eded07";}
        else if(d['Pena']==='Destinat a Batalló de Treballadors o a'){return "#156f72";}
        else if(d['Pena']==='Un any de presó menor'){return "#cad100";}
        else if(d['Pena']==='Desglossament en un altre procediment'){return "#bbb";}
        else if(d['Pena']==='Absolt i un mes d\'arrest menor'){return "#e5ed04";}
        else if(d['Pena']==='Absolt i dos mesos d\'arrest menor'){return "#eef702";}
        else if(d['Pena']==='Tres anys i un dia de presó menor'){return "#d1c600";}
        else if(d['Pena']==='Nou anys de presó major'){return "#d1b800";}
        else if(d['Pena']==='Vuit anys de presó major'){return "#d1b800";}
        else {
          if(d['Pena'].indexOf('anys')>1){return "#d17600";}
          else{return "#aaa";}}
        });
    
  }
  function renderChart() {
    context.fillStyle = "#fff";
    context.rect(0,0,canvas.attr("width"),canvas.attr("height"));
    context.fill();
    var elements = dataContainer.selectAll("custom.rect");
    elements.each(function(d) {
      var node = d3.select(this);
      context.beginPath();
      context.fillStyle = node.attr("fillStyle");
      context.rect(node.attr("x"), node.attr("y"), node.attr("size"), node.attr("size"));
      context.fill();
      context.closePath();
      
    })
  }

  var t = d3.timer(function(elapsed) {
    if (elapsed > 1000) t.stop();
    renderChart();
  });

canvas.on("mousemove", function(){
  var coords = d3.mouse(this);
  zoomContext.fillStyle = "white";
  zoomContext.fillRect(0,0, canvasZoom.width, canvasZoom.height);
  zoomContext.drawImage(canvas.node(), coords[0], coords[1], 35, 35, 0,0, 100, 100);
  canvasZoom.style('top', coords[1] + 10 + "px")
  canvasZoom.style('left', coords[0] + 10 + "px")
  canvasZoom.style('display', "block");
});
</script>
</body>